Kentsel Dönüşümün, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması – TBB Dergisi Eylül-Ekim 2013, Yıl:26, Sayı:108-Ortak Makale
görüntüle

Hes Projeleri Yönünden Havza Planlamasının Hukuki Açıdan İrdelenmesi – Enerji Hukuku Dergisi, Yıl:1 Sayı:2012/2
görüntüle

İdari Yargıda Savcılık Kurumunun Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Deneme – Danıştay Dergisi, Sayı:90, Ankara 1996
görüntüle

İdari Yargılama Usulü Açısından İstinaf ve Kabulü Sorunu – Danıştay Dergisi, Sayı: 94, Ankara 1998
görüntüle

Tam Yargı Davaları – Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen “İdari Yargı” konulu Panel, Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2003
görüntüle

Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu ve Hasta Hakları – Danıştay’ın 135. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum, Danıştay Yayınları, 2004
görüntüle

Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 2009
görüntüle

Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay – Yayınları, Ankara 1996

Nazım Hikmet Ran’ın Vatandaşlık Durumu – Beta Yayınevi, İstanbul 2002

İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Prosedürü – 7.Basım, Beta Yayınevi, İstanbul 2007