Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019 Haziran mezunuyum. 2019 Ağustos ayında Çorum Barosu’nda avukatlık stajına başladım. 2020 Ekim ayında avukatlık ruhsatnamesi aldım ve şu anda avukatlık mesleğini icra etmekteyim.

Orta Seviye İngilizce bilmekteyim.

EĞİTİM:

 • Anadolu Üniversitesi – Hukuk Fakültesi | 2015-2019
 • Akdeniz Temel Lisesi | 2014-2015
 • Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi | 2011-2014

BAŞLICA SERTİFİKALAR

 • Fikri ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Koruması ve Davaları
 • Marka Hukukunda İhlal Değerlendirmesi
 • Tüketici Hukukunda Arabuluculuk ve Uygulamadan Örnekler Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitim Semineri
 • CMK Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi
 • CMK Basit Yargılama Usulü
 • Anayasa Mahkemesi ve AİHM Bireysel Başvuru Eğitimi

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

 • Anadolu Üniversitesi Engelsiz Mekanizma Topluluğu ile beraber engelli hukukçuların kamuda daha etkin olabilmesi amacıyla TBMM’de siyasi partiler ile görüşme sağlanıp yasa tasarısı hazırlandı. Oluşturulan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu.
 • Çorum Barosu Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu bünyesinde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapılarak hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık verildi. Ayrıca hayvan hakları yasası ile ilgili çalışmalar yapıldı.
 • Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi bünyesinde pek çok meslek içi etkinlikte bulunuldu.
 • Çorum Barosu’na kayıtlı stajyer avukatlara “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki Temel Hak ve Özgürlükler” konulu sunum gerçekleştirildi.