Vizyon Hukuk Bürosu, Ankara’da kurulmuştur. Hukuk Büromuz, deneyimli, değişimleri takip eden ve dinamik bir yapıya sahiptir.

Büromuz, mesleğin icrası yönünde, profesyonel anlayışa inanmakta olup, hizmet verilirken meslek ilkelerini gözetmek, üstün gayreti göstermek ve sonuç odaklı çalışmak başlıca prensibimizdir.

Büromuz verilen danışmanlık hizmetleri ile bağlantılı olarak hukukun her alanında dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

Büromuz nezdinde bir hukuki olayın incelenmesinde, takım çalışması tercih edilerek, olayın tam olarak aydınlığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ileride doğması muhtemel hukuki sorunları önceden ortaya koymak ve buna bağlı olarak etkin çözümler getirmek başlıca vizyonumuzdur.

Müvekkillerimizin ticari sırları bizim için en üst düzey önem taşıdığından gizlilik temel prensibimizdir. Bu paralelde, herhangi bir menfaat çatışması olduğunda, durumu hem mevcut hem de potansiyel müvekkillerimize bildirmeyi temel ilkemiz olarak benimsemekteyiz. Müvekkillerimizle ilişkilerimizde Avukatlık Meslek ilkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hareket etmeye çalışmaktayız.